مهارت‌های حرکتی

در عصب شناسی، به مجموعه حرکتهایی که با هم ترکیب شده تا یک حرکت بهینه و هماهنگ همچون بالا بردن دست را به وجود آورند مهارت‌های حرکتی گفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش