مهتابی (معماری)

مهتابی فضای بدون سقفی است که بالاتر از سطح حیاط قرار می‌گیرد. دیوارهای این فضا نماسازی می‌شود و به این ترتیب به ایوانی شباهت پیدا می‌کند که سقف آن را برداشته‌اند. این فضا معمولاً از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف است.

منابعویرایش

پیرنیا، محمدکریم. سبک‌شناسی معماری ایرانی. چاپ اول. نشر پژوهنده. ۱۳۸۲.