مهرعلی‌بیگ جوانشیر

مهرعلی‌بیگ جوانشیر (انگلیسی: Mehrali bey Javanshir؛ 1735 – ۱۷۸۵ (۴۹−۵۰ سال)) فرمانده نظامی ایرانی و حاکم خانات قره‌باغ بود.

مهرعلی‌بیگ جوانشیر
De facto خانات قره‌باغ
حکمرانی۱۷۵۹–۱۷۶۰
پس ازپناهعلی‌خان جوانشیر
پیش ازابراهیم خلیل جوانشیر
زاده۱۷۳۵
درگذشت۱۷۸۵ (۴۹−۵۰ سال)
شماخی
خانواده اشرافیخاندان جوانشیر

منابع

ویرایش

الگو:فرمانده نظامی-خرد