پناهعلی‌خان جوانشیر

مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشی

پناهعلی‌خان جوانشیر قاراباغی مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشا از طرف امپراتوری صفویه بود. پناهعلی‌خان جوانشیر، از سرداران نادرشاه افشار بود که همراه با قبیله‌اش (سارجلو) از قره باغ به خراسان تبعید شده بود. بدنبال مرگ نادرشاه، پناه علی خان به همراه ایل خود در سال ۱۷۴۷ به قفقاز بازگشت. فرزند وی ابراهیم خلیل خان جوانشیر است. در دربار وی دانشمندان زیادی حضور داشتند.

تصویر مدرن از پناهعلی خان اثر رضوان قره باغی.

وی شهر شوشا را تاسیس کرد و نام شهر را پناه آباد گذاشت. دژ شوشا ، ارگ شاهبولاغ ، قلعه آسکران ، سرای قره باغ از آثار باقی مانده از وی است.

منابعویرایش