پناهعلی‌خان جوانشیر

مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشا

پناهعلی‌خان جوانشیر مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشی از طرف امپراتوری صفویه بود. فرزند وی ابراهیم خلیل خان جوانشیر است که حاکم شوشی و قره‌باغ بود و حاضر به اطاعت از آقامحمدخان نگشت و مدت‌ها حکومت خانات قره باغ را برعهده داشت و به‌آبادی آن‌جا توجه بسیاری داشت به دانشمندان ارج می‌نهاد. در دربار وی دانشمندان زیادی حضور داشتند. ارگ شاهبولاغ متعلق به اوست.

Panah Ali Khan
خان قره‌باغ
حکمرانی۱۷۴۸–۱۷۶۰
پیش ازمهرعلی‌بیگ جوانشیر
زاده۱۷۶۳ یا ۱۷۵۹
ولایت قره‌باغ
درگذشت۱۷۶۳ (۶۹−۷۰ سال) or ۱۷۵۹ (۶۵−۶۶ سال)
شیراز، زندیان
خانواده اشرافیخاندان جوانشیر
فرزندانابراهیم خلیل جوانشیر
مهرعلی‌بیگ جوانشیر
پدرابراهیم آقا جوانشیر

منابع ویرایش