مهمیز وسیله‌ای برای سوارکاری روی اسب و مَرکَب است که در انتهای چکمه سوارکاری قرار دارد و از فلزات ساخته می‌شود.

Spurs cowboy crockett.jpg

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش