مهندسی بوم‌شناختی

مهندسی بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological engineering) از بوم‌شناسی و مهندسی برای پیش‌بینی، طراحی، ساخت یا بازسازی و مدیریت اکوسیستم‌هایی استفاده می‌کند که «اجتماع انسانی با محیط طبیعی آن به سود هر دو» ادغام می‌کند.[۱]

Combino VAG auf Rasengleis.jpg

برگن و همکاران[۲] مهندسی بوم‌شناختی را این‌گونه تعریف می‌کنند: ۱) استفاده از دانش و نظریه بوم‌شناختی. ۲) کاربرد برای انواع اکوسیستم‌ها. ۳) سازگاری روش‌های طراحی مهندسی؛ و ۴) ارائه یک نظام ارزشی راهنما.

منابعویرایش

  1. W.J. Mitsch & S.E. Jorgensen (1989), "Introduction to Ecological Engineering", In: W.J. Mitsch and S.E. Jorgensen (Editors), Ecological Engineering: An Introduction to Ecotechnology. John Wiley & Sons, New York, pp. 3-12.
  2. S.D. Bergen et al. (2001), "Design Principles for Ecological Engineering", in: Ecological Engineering, 18: 201-210.