موأب

پادشاهی باستانی شرق دریای مُرده

موأب[الف] ناحیه‌ای تاریخی که در شرق دریای مرده و در جنوب غربی اردن امروزی قرار گرفته‌است. بر اساس عهد عتیق ساکنان آن از نسل لوط بوده‌اند.

خدای جنگجو از مؤاو مربوط به عصر برنز (حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد)، یا عصر آهن (حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد).

یادداشت‌ها ویرایش

الگو:يادداشت‌ها

منابع ویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().