موتور عقب

آرایش و نظم قرارگیری موتور خودرو

موتور عقب اصطلاحی است مربوط به صنعت خودروسازی که عبارتست از قرارگیری موتور خودرو در سمت انتهایی بدنه آن. موقعیت دقیق طولی و ارتفاعی قرارگیری موتور و متعلقات آن به ماکزیمم شیب عرضی مجاز جاده برای این خودرو، تأثیر بر روی نیروی مؤثر ترمز، گشتاور واژگون‌کننده، گرانیگاه کل خودرو، نیروهای اینرسی و نیروهای واکنشی که از طرف جاده بر چرخها و سپس سایر اجزای خودرو وارد می‌آید، بستگی دارد. این خودروها اغلب سبک‌وزن هستند و می‌خواهند بیشتر وزنشان روی محور محرک باشد. بیشتر وزن خودرو به واسطه موتور روی محور عقب است و همین عامل سبب می‌شود چرخهای محور عقب از اصطکاک کافی برای حرکت پر شتاب برخوردار باشند. از نظر فرمان‌پذیری (هندلینگ) این خودروها فوق‌العاده بیش فرمان (به انگلیسی: oversteer) و مناسب شرایط رانندگی مسابقه‌ای هستند. از معایب این طریق چیدمان می‌توان به تأثیرات منفی بر روی فرمان‌پذیری (خوش‌دستی) خودرو اشاره کرد.

نمایی از دیاگرام موتور عقب خودرو

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش