مورمنیسم و چندهمسری

چندهمسری (که مورمنها در قرن نوزدهم بدان ازدواج جمعی می‌گفتند و بنیادگرایان مورمن کنونی قائل به چند همسری به آن اصل می گویند) به مدت بیش از نیمی از قرن نوزدهم از تعلیمات رهبران کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان بود و از ۱۸۵۲ تا ۱۸۹۰ اقلیتی از خانواده‌ها (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد) آن را به اجرا در می‌آوردند.[۱][۲][۳][۴]

اجرای چند همسری توسط این کلیسا به شدت جدل‌برانگیز بوده‌است. حزب جمهوریخواه زمانی در پلتفرم خود برده داری و چندهمسری را از آثار دوقلوی بربریت دانسته بود. اجرای خصوصی چند همسری یا به‌طور دقیقتر چندزنی، را جوزف اسمیت بنیانگذار آن آغاز کرد. اجرای عمومی چندهمسری توسط کلیسا در ۱۸۵۲ توسط رئیس وقت آن بریگم یانگ اعلام شد و مورد حمایت قرار گرفت.

پرتره چندهمسران در زندان در یوتا، ۱۸۸۹ دستگیر شده به دلیل لایحه ادموندز-تاکر

پیوند به بیرونویرایش

  1. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Polygamy: Latter-day Saints and the Practice of Plural Marriage", LDS Newsroom
  2. Flake, Kathleen (2004). The Politics of American Religious Identity. University of North Carolina Press. pp. 65, 192. ISBN 0807855014.
  3. "Polygamy", Utah History Encyclopedia, University of Utah, archived from the original on 18 April 2010, retrieved July 23, 2011
  4. The Mormons. Frequently Asked Questions. Dissent/Excommunication/Controversies | PBS