موزه هنری محل به نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است.

گِمالدِه‌گالری یک نگارخانهٔ مهم هنری در برلین، آلمان است.

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

موزه‌های هنری مشهور ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش