بغای کوچک

از سرداران با نفوذ ترک در دربار خلفای عباسی
(تغییرمسیر از موسی پسر بغا)

موسی بن بغا از سرداران با نفوذ ترک در دربار خلفای عباسی؛ بلاذری او را از وابستگان خاصّ خلیفه با عنوان «مولی امیرالمؤمنین» و طبری او را بغا الشرابی معرفی کرده‌اند. از تاریخ تولد و چگونگی پیوستن او به دربار عباسیان آگاهی در دست نیست. طبری نخستین بار در دورة واثق (۲۲۷–۲۳۲) و در رویدادهای ۲۳۱، در ماجرای کشتن احمد بن نصر خُزاعی، از او نام برده است[۱]

بغای کوچک
موسی بن بغا
دورانعباسیان
لقب(ها)صغیر الشرابی
زادروزنامشخص
درگذشت۲۸صفر ۲۶۴(قمری)
محل درگذشتسامرا

در دوران خلفای عباسیویرایش

متوکل عباسی که درصدد کاهش نفوذ ترکان بود برای رسیدن به این هدف خود ابتدا در سال ۲۴۲ هجری درصدد برآمدتا پایتخت را به دمشق منتقل کند تا نفوذ ترکان را کاهش دهد و همچنین سعی داشت با ضبط اموال سپهسالار خودصالح بن وصیف و اعطای سپهسالاری به فتح بن خاقان میان ترکان اختلاف بیندازند. اما موسی بن بغا با اتحاد با وصیف جریان را علیه خلیفه برگرداند و او را به قتل رساندند.[۲]در دوره معتز نیز وی مأمور سرکوب علویان طبرستان به رهبری حسن بن زید علوی (داعی کبیر) شد.[۳]پس از قتل مهتدی توسط غلامان ترک وی در به قدرت رساندن احمد بن المتوکل(المعتمد) که جوانی ۲۵ ساله و از کنیزی به نام فتیان بود نقش مؤثری داشت. وی در دوره معتمد مأمور شد تا به جنگ زنگیان برود اما از سرکوب شورش زنگیان ناکام ماند.[۴][۵]

پانویسویرایش

  1. فهیمی، مهین،"بغای صغیر"، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۳
  2. باسورث، ک.ا. «طاهریان و صفاریان». ریچارد نلسون فرای. در تاریخ ایران کمبریج. جلد. ۴. ترجمه؛ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۰. ص ۷۰.
  3. . باسورث، ک.ا. «طاهریان و صفاریان». ریچارد نلسون فرای. در تاریخ ایران کمبریج. جلد. ۴. ترجمه؛ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۰.ص۷۱. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  4. . باسورث، ک.ا. «طاهریان و صفاریان». ریچارد نلسون فرای. در تاریخ ایران کمبریج. جلد. ۴. ترجمه؛ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۰.ص۹۹. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  5. فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۴.ص ۱۹۵.

منابعویرایش

  • فرای، ریچاردنلسون (۱۳۹۰). تاریخ ایرا کمبریج. ۴. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیر کبیر.
  • فیاض، علی اکبر (۱۳۹۴). تاریخ اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.