باز کردن منو اصلی

تپه موشکی در دشت مرودشت فارس در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. اولین مرحله دوران نوسنگی فارس می‌باشد. اولین بار توسط لوئی واندنبرگ کاوش گردید. سفال های آن قرمز و دست ساز است. به عقیده بسیاری از باستان شناسان قدیمی تر از فرهنگ جری است.