تپه موشکی در دشت مرودشت فارس در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. اولین مرحله دوران نوسنگی فارس می‌باشد. اولین بار توسط لوئی واندنبرگ کاوش گردید. سفال های آن قرمز و دست ساز است. به عقیده بسیاری از باستان شناسان قدیمی تر از فرهنگ جری است.