مونتموریونیت (به انگلیسی: Montmorillonite) با فرمول شیمیایی {(Al 1.67 Mg 0.33)[(OH)2 - Si4O10] 0.33-}.Na 0.33(H2O)4 از مجموعه کانی هاست و کانیهای مشابه: ایلیت، کائولینیت و هالویزیت که توسط اشعه X و عکس العمل‌های شیمیایی قابل تفکیک می‌باشند. سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل می‌شوندبنام بنتونیت معروفند که در چک اسلواکی، روسیه، آمریکاوغیره یافت می‌شوند. از نام محل Montmorillon در فرانسه گرفته شده‌است. ناپایدار- محلول در اسیدها - درآب زیاد و حجیم می‌شود - با آب مقطر تمیز می‌شود. متمایل به آبی رنگ اثر خط:سفید برای اولین بار در فرانسه (مون موریون) کشف شد و از نظر شکل بلور: فلسی فقط در میکروسکوپ، رنگ: سفید- خاکستری - زرد - متمایل به قهوه‌ای - متمایل به سبز - صورتی -، شفافیت: غیر شفاف، جلا: مات، رخ: کامل - مطابق باسطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است و منشأ تشکیل آن ثانوی - سازنده اصلی رس‌ها است.

مونتموریونیت
اطلاعات کلی
رده‌بندیسیلیکات
فرمول شیمیایی
(بخش تکراری)
{(Al 1.67 Mg 0.33)[(OH)2 - Si4O10] 0.33-}.Na 0.33(H2O)4
ویژگی‌ها
رنگسفید- خاکستری - زرد - متمایل به قهوه‌ای - متمایل به سبز - صورتی -
رَخکامل - مطابق باسطح
سختی موس۱-۲
جلامات
شفافیتغیر شفاف
وزن مخصوص۱٫۷-۲
ویژگی‌های ظاهریمتراکم - توده‌ای - تجمع خاکی وغبارآلود بسیار فراوان است و بیشتر در فرانسه (مون موریون)، آلمان، روسیه و آمریکا
کنارزاییایلیت - کائولینیت - هالویزیت- ایلیت- کائولینیت- هالویزیت- کوارتز
توضیح بیشترناپایدار- محلول در اسیدها - درآب زیاد و حجیم می‌شود - با آب مقطر تمیز می‌شود. متمایل به آبی رنگ اثر خط:سفید
دلیل‌نام‌گذاریکانیهای مشابه: ایلیت، کائولینیت و هالویزیت که توسط اشعه X و عکس العمل‌های شیمیایی قابل تفکیک می‌باشند. سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل می‌شوندبنام بنتونیت معروفند که در چک اسلواکی، روسیه، آمریکاوغیره یافت می‌شوند. از نام محل Montmorillor در فرانسه گرفته شده‌است.
خاستگاهثانوی - سازنده اصلی رس ها
کاربرددر صنایع سرامیک - داروسازی - صنایع نفت - صنایع کائوچو

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن ایلیت - کائولینیت - هالویزیت- ایلیت- کائولینیت- هالویزیت- کوارتز است کاربرد آن: در صنایع سرامیک - داروسازی - صنایع نفت - صنایع کائوچو، از نظر ژیزمان متراکم - توده‌ای - تجمع خاکی وغبارآلود بسیار فراوان است و بیشتر در فرانسه (مون موریون)، آلمان، روسیه و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش