کتاب دوم مکابیان که به نام مکابیان دوم نیز شناخته می‌شود، یک کتاب قانونی ثانی نوشته‌شده به یونانی است که بر شورش مکابی بر ضد آنتیوخوس چهارم تمرکز دارد و شکست نیکانور فرمانده سلوکی را از یهودای مکابی، «قهرمان جنگ‌های استقلال یهودیان»؛ را در سال ۱۶۱ پیش از میلاد توصیف می‌کند.[۱]

تصویری از کتاب

منابع ویرایش

  1. Knight, G. A. F. , Maccabees, Encyclopædia Britannica, accessed 14 January 2021
  • Borchardt, Francis. 2016. "Reading Aid: 2 Maccabees and the History of Jason of Cyrene Reconsidered." Journal for the Study of Judaism 47, no. 1: 71–87.
  • Coetzer, Eugene. 2016. "Heroes and Villains in 2 Maccabees 8:1–36: A Rhetorical Analysis." Old Testament Essays: 419–33.
  • Doran, Robert. 1981. Temple Propaganda: The Purpose and Character of 2 Maccabees. Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 12. Washington, DC: Catholic Biblical Association.

پیوند به بیرون ویرایش

مکابیان دوم
پیشین:
مکابیان اول
کتاب‌های مقدس
کاتولیک و ارتدکس
پسین:
مکابیان سوم در عهد عتیق ارتدکس شرقی
ایوب در عهد عتیق کاتولیک کنونی
متی در عهد عتیق کاتولیک قدیم