در دانش آمار میانگین وزنی یا میانگین حسابی وزنی یا میانگین موزون (به انگلیسی: Weighted mean) نوعی سنجش گرایش به مرکز است، و عبارت است از میانگین حسابی یک مجموعه داده‌های نابرابر و ناموزون.

در محاسبه میانگین وزنی یک مجموعه عامل‌های نابرابر، برای هر یک از عامل‌ها، وزن یا ارزش معینی در نظر گرفته می‌شود و سپس آن عامل در وزن معین ضرب می‌گردد. آن‌گاه جمع این ارقام به دست آمده بر مجموع وزنها تقسیم می‌شود.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش


  1. Gatz, Donald F., and Luther Smith. “The Standard Error of a Weighted Mean Concentration—I. Bootstrapping vs Other Methods.” Atmospheric Environment 29, no. 11 (June 1, 1995): 1185–93. https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00210-C.