میانگین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میانگین ممکن است به یکی از معانی زیر بکار رود: