میترا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میترا، نام یکی از ایزدان باستانی هندوایرانی است و همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر نیز، اشاره داشته باشد: