میترا (دهانه)

میترا یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

میترا
قطر۹۲ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۱۵۵° در طلوع آفتاب
نام‌بخشSisir Kumar Mitra[*]

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۳ دهانه اقماری دارد.[۱]

Mitra عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
A ۲۰.۸° N ۱۵۴.۱° W ۴۶.۰ کیلومتر
Y ۲۱.۵° N ۱۵۵.۲° W ۲۶.۰ کیلومتر
J ۱۵.۹° N ۱۵۳.۲° W ۴۶.۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.