میخک‌سانان (نام علمی: Caryophyllales) نام یک راسته از گیاهان گل‌دار است. این راسته، راسته‌ای بزرگ از دولپه‌ای‌های اغلب علفی شامل گروه‌های گیاهی گوشتخوار با ۳۳ تیره و دارای تمکن مرکزی است. کاکتوس‌ها، ریواس، میخک، تاج خروس، گیاه گز، و بیشتر گیاهان گوشت‌خوار از این راسته هستند. بسیاری از میخک‌سانان گیاهان گوشتی هستند و ساقه یا برگی گوشتی‌مانند دارند.

میخک‌سانان
میخک قرنفلی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گل‌دار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): بالاستاره‌ایان
راسته: میخک‌سانان
زیرراسته‌ها

Caryophyllineae
Polygonineae
Portulacineae

مترادف

Centrospermae

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Caryophyllales," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed November 25, 2009).