گز

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

گـَز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:

مکان‌ها ویرایش