میدان باغ‌شاه (نقاشی)

میدان باغ‌شاه نقاشی رنگ روغن اثر کمال‌الملک است. این اثر بر روی کرباس و در سال ۱۲۶۷ خورشیدی کشیده شده است. نقاشی، منظره‌ای از میدان باغشاه را نشان می‌دهد که تندیس ناصرالدین شاه سوار بر اسب، در میان آن است.

میدان باغ‌شاه
هنرمندکمال‌الملک
سال۱۲۶۷ خورشیدی، ۱۸۸۸ (میلادی)
موادرنگ روغن روی کرباس
ابعاد
۱۳۷×۱۰۶ سانتی‌متر
مالکموزه کاخ گلستان، تهران

منابع ویرایش