تفسیر کتاب مقدس یهود یا میدراش (به عبری: מדרש) یکی از کتاب‌های دینی یهودیان است که به زبان عبری در مورد داستان‌های پندآموز و موعظه‌گر قوم یهود و نیز در مورد تنخ ( کتاب‌های تورات) نیز گفتگو می‌کند.

صفحه عنوان کتاب میدراش

تفسیر کتاب مقدس یهود تلاش می‌کند مشکلات را در تفسیر عبارات دشوار متن عبری کتاب مقدس (تورات)حل و فصل نماید. همچنین در جهت حفظ و گسترش سنت‌های یهودی تلاش می‌کند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش