میدلت یک برنامهٔ اجرایی برای موبایل مبتنی بر جاوا است. میدلت‌های عمومن بازی‌های و برنامه‌های کم‌حجم برای تلفن‌های همراه با صفحه‌ی‌نمایش کوچک، صفحه‌کلید عددی و ارتباط محدود اینترنی GPRS هستند.

کد نمونه ویرایش

برای کار با یک میدلت، سه متود در جاوا وجود دارد: به این ترتیب:

public class Application extends MIDlet {
   public Application() { }

   // برای زمانی که میدلت ساخته شده یا بار‌گذاری می‌شود
   public void startApp() { }
 
   // برای متوقف کردن میدلت
   public void pauseApp() { }
 
   // برای خاموش‌کردن\غیزفعال کردن میدلت
   public void destroyApp(boolean unconditional) { }
}

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/MIDlet