باز کردن منو اصلی

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی

عکاس ایرانی

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی نخستین فیلم‌بردار ایرانی متولد مرداد ۱۲۵۳ در تهران و متوفی به سال ۱۲۹۴ در چابکسر قزوین است. وی پسر میرزا احمد صنیع‌السلطنه (عکاس‌باشی دربار ناصرالدین شاه) بود. دربارهٔ صنیع‌السلطنه روایت شده که بدون اجازهٔ ناصرالدین شاه با معیرالممالک به اروپا سفر کرد و شاه به هر دو غضب کرده‌است. معیرالممالک بازگشت؛ ولی صنیع‌السلطنه حدود ۱۰ سال در اروپا ماند و پسرش میرزا ابراهیم‌خان از ۱۴سالگی در پاریس به تحصیل عکاسی گراورسازی و عکاسی روی چینی پرداخت. زمانی که ناصرالدین شاه به پدرش رخصت بازگشت به ایران را داد، او نیز همراه پدر به تهران آمد.

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی
زادروزمرداد ۱۲۵۳
تهران
درگذشت۱۲۹۴ (۴۱ سال)
چابکسر قزوین
ملیتایرانی
شناخته‌شده براینخستین فیلم‌بردار تاریخ ایران

منابعویرایش