میرزا یوسف یا یوسف بیگ، واپسین فرمانروای سلسله قراقویونلو از فرزندان جهانشاه بود.

میرزا یوسف
سلطنت۱۴۶۸–۱۴۶۹
درگذشته۱۴۶۹
بعد ازحسنعلی
قبل ازپایان سلسله
سلسلهقراقویونلو
پدرجهانشاه

بعد از مرگ حسنعلی او به عنوان حکمران خاندان قراقویونلو معرفی شد. وی توسط اوزون حسن نابینا شده بود. او با سلطان علی فرزند حسنعلی متحد شد. آن‌ها در لرستان موفقیت‌هایی به دست آوردند اما توسط اوزون حسن سرکوب شدند و یوسف بیگ توسط اوغورلی محمد کشته شد.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. Minorsky, V. (1955). "The Qara-Qoyunlu And The Qutb-Shahs". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 17 (1): 50–73. doi:10.1017/s0041977x00106342. ISSN 0041-977X.
  2. Muḥaddis̲, Mīr Hāshim (1982). Tārīkh-i Qizilbāshān [History of Qizilbashes] (in Persian). Tehrān : Bihnām. p. 18.