میگ ۱٫۴۴

جنگنده نسل پنجم روسیه

پروژه میکویان ۱٫۴۲/۱٫۴۴ مشهور به میگ ۱٫۴۴ (به روسی: МиГ 1.44) یک هواپیمای ساخت شرکت میگ است که به عنوان اثباتگر تکنولوژی برای پروژه هواپیمای جنگنده نسل پنجم نیروی هوایی روسیه و در رقابت با سوخو-۴۷ ساخته شد. از فناوری‌های بکار رفته در میگ ۱٫۴۴ در سوخو ۵۷ استفاده شده است.

Mig 1-44-2.png

منابعویرایش

Mikoyan Project ۱.۴۴ / MiG ۱.۴۲ MFI