ناحیه‌های ترکیه

ناحیه‌های هفت‌گانهٔ کشور ترکیه

کنگرهٔ جغرافیای اول که در سال ۱۹۴۱ در آنکارا برگزار شد، در پایان بررسی‌های طولانی خود ترکیه را به هفت ناحیهٔ جغرافیایی (به ترکی: bölge) تقسیم نمود. در بررسی‌های کنگرهٔ نام‌برده، ویژگی‌های مختلف جغرافیایی ترکیه در نظر گرفته شد.

ناحیه‌های ترکیه که بر پایهٔ محدوده‌های سرشماری تعیین شده‌اند.

ویژگی‌هاویرایش

ناحیه‌های ترکیه عبارتند از:

ناحیه جایگاه ویژگی
ناحیه‌های ترکیه   مناطق جغرافیایی با توجه به مشخصات آب‌وهوایی مشابه گروه‌بندی شده‌اند.
ناحیه اژه
(ترکی: Ege Bölgesi)
  ناحیه اژه با مساحت ۷۹٫۰۰۰ کیلومتر مربع پنجمین ناحیه بزرگ در میان هفت ناحیه جغرافیایی ترکیه است.
ناحیه مرمره
(ترکی: Marmara Bölgesi)
  ناحیه مرمره با مساحت ۶۷٫۰۰۰ کیلومتر مربع کوچک‌ترین ولی پرجمعیت‌ترین ناحیه ترکیه است.
ناحیه مدیترانه
(ترکی: Akdeniz Bölgesi)
  ناحیه مدیترانه ترکیه با مساحت ۱۲۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع هم از نظر مساحت و هم از نظر جمعیت در جایگاه چهارم قرار دارد.
ناحیه آناتولی شرقی
(ترکی: Doğu Anadolu Bölgesi)
  ناحیه آناتولی شرقی از نظر مساحت بزرگ‌ترین و در عین حال کم‌جمعیت‌ترین ناحیه ترکیه است.
ناحیه دریای سیاه
(ترکی: Karadeniz Bölgesi)
  ناحیه دریای سیاه ترکیه ۱۸٬۱ درصد از خاک ترکیه را در بر می‌گیرد. این ناحیه با مساحت ۱۴۱٫۰۰۰ کیلومتر مربع از این نظر در جایگاه سوم قرار دارد.
ناحیه آناتولی جنوب شرق
(ترکی: Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
  ناحیه آناتولی جنوب شرق با مساحت ۷۵٫۰۰۰ دومین ناحیه کوچک ترکیه است.
ناحیه آناتولی مرکزی
(ترکی: Iç Anadolu Bölgesi)
  ناحیه آناتولی مرکزی با مساحت ۱۵۱٫۰۰۰ دومین ناحیه بزرگ ترکیه است.

داده‌های آماریویرایش

ناحیه مساحت به کیلومتر مربع تراکم جمعیت در کیلومتر مربع جمعیت (در سال ۲۰۰۰) رشد جمعیت (٪) درصد از خاک ترکیه
ترکیه ۷۸۰٫۰۰۰ ۸۷ ۷۲٫۸۰۳٫۹۲۷ ۱٬۵ ۱۰۰
ناحیه اژه ۷۹٫۰۰۰ ۱۱۳ ۸٫۹۳۸٫۷۸۱ ۱٬۶۲۹ ۱۰
ناحیه مرمره ۶۷٫۰۰۰ ۲۵۹ ۱۷٫۳۶۵٫۰۲۷ ۲٬۶۶۹ ۸
ناحیه مدیترانه ۱۲۰٫۰۰۰ ۷۳ ۸٫۷۰۶٫۰۰۵ ۲٬۱۴۳ ۱۵
ناحیه آناتولی شرقی ۱۶۳٫۰۰۰ ۳۸ ۶٫۱۳۷٫۴۱۴ ۱٬۳۷۵ ۲۱
ناحیه دریای سیاه ۱۴۱٫۰۰۰ ۶۰ ۸٫۴۳۹٫۲۱۳ ۰٬۳۶۵ ۱۸
ناحیه آناتولی جنوب شرق ۷۵٫۰۰۰ ۸۸ ۶٫۶۰۸٫۶۱۹ ۲٬۴۷۹ ۹
ناحیه آناتولی مرکزی ۱۵۱٫۰۰۰ ۷۷ ۱۱٫۶۰۸٫۸۶۸ ۱٬۵۷۸ ۱۹

تقسیم‌بندی استان‌های ترکیه بر پایهٔ ناحیهویرایش

ناحیه اژهویرایش

 
ناحیه اژه

ناحیه مرمرهویرایش

 
ناحیه مرمره

ناحیه مدیترانهویرایش

 
ناحیه مدیترانه

عثمانیه* عثمانیه

ناحیه آناتولی شرقیویرایش

 
ناحیه آناتولی شرقی

ناحیه دریای سیاهویرایش

 
ناحیه دریای سیاه

ناحیه آناتولی جنوب شرقویرایش

 
ناحیه آناتولی جنوب شرق

ناحیه آناتولی مرکزیویرایش

 
ناحیه آناتولی مرکزی

منابعویرایش