ناحیه‌های جمهوری چک

ناحیه‌های جمهوری چک دومین سطح تقسیمات کشوری در جمهوری چک هستند که در درون منطقه قرار دارند و هر ناحیه به چندین بخش تقسیم می‌شود. در حال حاضر ۷۶ ناحیه در این کشور وجود دارند.

ناحیه‌های جمهوری چک
شناخته‌شده Okresy
Okresy České Republiky
مکان جمهوری چک
موجود در منطقه‌های جمهوری چک (۱۰)
ایجاد ۱۹۶۰
منسوخ‌شده ۲۰۰۳
تعداد ۷۶ (بنا بر ۲۰۰۳)
زیربخش‌ها بخش‌های دارای صلاحیت گسترده (۲۰۴)
منطقه‌های جمهوری چک
(Kraj)
ناحیه
(Okres)
مساحت
(km2)
جمعیت
(2002)
تعداد
municipalities
ناحیه کارلووی واری
(Karlovarský kraj)

Districts of Karlovy Vary

ناحیه خب ۹۳۳ ۸۹٬۱۰۷ ۳۹
ناحیه کارلووی واری ۱۶۲۸ ۱۲۱٬۸۸۶ ۵۵
ناحیه سوکولوف ۷۵۳ ۹۳٬۲۲۷ ۳۸
استان بوهم مرکزی
(Středočeský kraj)

Districts of Central Bohemia

ناحیه بنشوف ۱۵۲۴ ۹۳٬۲۲۰ ۱۱۵
ناحیه برون ۶۶۲ ۷۶٬۱۰۱ ۸۵
ناحیه کلادنو ۶۹۲ ۱۵۰٬۱۸۱ ۱۰۰
ناحیه کولین ۸۴۶ ۹۵٬۵۲۳ ۱۰۰
ناحیه کوتنا هورا ۹۱۷ ۷۳٬۳۳۷ ۸۸
ناحیه میلنیک ۷۱۲ ۹۴٬۸۶۸ ۷۰
ناحیه ملادا بولسلاو ۱۰۵۸ ۱۱۴٬۰۴۲ ۱۲۳
ناحیه نیمبورک ۸۷۶ ۸۴٬۷۸۴ ۸۷
ناحیه پراگ-شرق ۵۸۴ ۹۸٬۴۵۳ ۹۱
ناحیه پراگ-غرب ۵۸۶ ۸۶٬۷۷۷ ۸۰
ناحیه پرژیبرام ۱۶۲۸ ۱۰۷٬۲۶۰ ۱۲۰
ناحیه راکوونیک ۹۳۰ ۵۴٬۱۲۸ ۸۴
استان هرادتس کرالووه
(Královéhradecký kraj)

Districts of Hradec Kralove

ناحیه هرادتس کرالووه ۸۷۵ ۱۵۹٬۶۲۲ ۱۰۱
ناحیه ییچین ۸۸۷ ۷۷٬۳۶۸ ۱۱۱
ناحیه ناخود ۸۵۱ ۱۱۲٬۴۴۸ ۷۸
ناحیه ریخنوف ناد کنیژنوو ۹۹۸ ۷۹٬۰۰۳ ۸۳
ناحیه تروتنوف ۱۱۴۷ ۱۱۹٬۹۹۶ ۷۵
استان لیبرتس
(Liberecký kraj)

Districts of Liberec

ناحیه چسکا لیپا ۱۱۳۷ ۱۰۶٬۴۱۱ ۵۹
ناحیه یابلونتس ناد نیسوو ۴۰۲ ۸۸٬۲۳۲ ۳۴
ناحیه لیبرتس ۹۲۵ ۱۵۸٬۹۸۸ ۵۷
ناحیه سمیلی ۶۹۹ ۷۴٬۶۶۰ ۶۵
استان موراوی-سیلزی
(Moravskoslezský kraj)

Districts of Moravia-Silesia

ناحیه برونتال ۱۶۵۸ ۱۰۴٬۴۸۰ ۶۷
ناحیه فریدک-میستک ۱۲۷۳ ۲۲۶٬۵۹۲ ۷۲
ناحیه کاروینا ۳۴۷ ۲۷۷٬۲۴۴ ۱۷
ناحیه نووی ییچین ۹۱۸ ۱۵۹٬۴۷۳ ۵۳
ناحیه اوپاوا ۱۱۴۴ ۱۸۰٬۷۶۹ ۷۷
استراوا ۲۱۴ ۳۱۴٬۱۰۲ ۱۳
استان اولوموتس
(Olomoucký kraj)

Districts of Olomouc

ناحیه یسنیک ۷۱۹ ۴۲٬۲۵۱ ۲۴
ناحیه اولوموتس ۱۴۵۱ ۲۲۴٬۱۵۶ ۹۲
ناحیه پرژروف ۸۸۴ ۱۳۸٬۸۹۵ ۱۰۴
ناحیه پروستییوف ۷۷۰ ۱۰۹٬۵۲۴ ۹۶
ناحیه شومپرک ۱۳۱۶ ۱۲۵٬۹۲۴ ۷۸
استان پاردوبیتسه
(Pardubický kraj)

Districts of Pardubice

ناحیه خرودیم ۱۰۳۰ ۱۰۴٬۷۴۸ ۱۱۳
ناحیه پاردوبیتسه ۸۸۹ ۱۶۰٬۲۵۱ ۱۱۵
ناحیه سویتاوی ۱۳۳۵ ۱۰۱٬۸۳۲ ۱۱۳
ناحیه اوستی ناد اورلیتسی ۱۲۶۵ ۱۳۸٬۷۵۳ ۱۱۱
استان پلزن
(Plzeňský kraj)

Districts of Plzeň

ناحیه دوماژلیتسه ۱۱۴۰ ۵۸٬۸۹۵ ۸۶
ناحیه کلاتووی ۱۹۳۹ ۸۷٬۶۸۰ ۹۵
پلزن ۱۲۵ ۱۶۳٬۷۹۱ ۱۵
ناحیه پلزن-جنوبی ۱۰۸۰ ۶۸٬۴۹۵ ۹۰
ناحیه پلزن-شمالی ۱۳۲۳ ۷۳٬۶۱۰ ۹۸
ناحیه روکیتسانی ۵۷۵ ۴۵٬۵۷۴ ۶۸
ناحیه تاخوف ۱۳۷۹ ۵۱٬۳۲۹ ۵۱
پراگ

Administrative districts of Prague

پراگ ۴۹۶ ۱٬۱۸۱٬۶۱۰ ۱
استان بوهمی جنوبی
(Jihočeský kraj)

Districts of South Bohemia

ناحیه چسکه بودیوویتسه ۱۶۲۵ ۱۷۸٬۵۲۳ ۱۰۷
ناحیه چسکی کروملوف ۱۶۱۵ ۵۹٬۸۱۷ ۴۶
ناحیه ییندرژیخوف هرادتس ۱۹۴۴ ۹۲٬۸۴۶ ۱۰۶
ناحیه پیسک ۱۱۳۸ ۷۰٬۴۱۹ ۷۶
ناحیه پراخاتیتسه ۱۳۷۵ ۵۱٫۴۱۰ ۶۵
ناحیه استراکونیتسه ۱۰۳۲ ۶۹٬۴۹۶ ۱۱۲
ناحیه تابور ۱۳۲۷ ۱۰۲٬۵۸۶ ۱۱۱
استان موراویای جنوبی
(Jihomoravský kraj)

Districts of South Moravia

ناحیه بلانسکو ۹۴۳ ۱۰۷٬۴۵۴ ۱۳۰
ناحیه برژتسلاو ۱۱۷۳ ۱۲۳٬۲۶۵ ۶۹
برنو (جمهوری چک) ۲۳۰ ۳۸۵٬۹۱۳ ۱
ناحیه برنو-ونکوو ۱۱۰۸ ۱۶۱٬۲۶۹ ۱۳۷
ناحیه هودونین ۱۰۸۶ ۱۵۸٬۶۰۲ ۸۱
ناحیه ویشکوف ۸۸۹ ۸۹٬۳۴۲ ۸۱
ناحیه زنویمو ۱۶۳۷ ۱۱۴٬۰۶۱ ۱۴۸
استان اوستی ناد لابم
(Ústecký kraj)

Districts of Usti nad Labem

ناحیه خوموتوف ۹۳۵ ۱۲۴٬۷۴۴ ۴۴
ناحیه دیه‌چین ۹۰۹ ۱۳۳٬۶۳۱ ۵۲
ناحیه لیتومیه‌رژیتسه ۱۰۳۲ ۱۱۴٬۴۹۷ ۱۰۵
ناحیه لوونی ۱۱۱۸ ۸۵٬۸۳۰ ۷۰
ناحیه موست ۴۶۷ ۱۱۶٬۷۸۶ ۲۶
ناحیه تپلیتسه ۴۶۹ ۱۲۶٬۶۳۵ ۳۴
Ústí nad Labem ۴۰۵ ۱۱۷٬۵۸۹ ۲۳
استان ویسوچینا
(Vysočina)

Districts of Vysocina

ناحیه هاولیچکوف برود ۱۲۶۵ ۹۴٬۷۷۸ ۱۲۰
ناحیه ییهلاوا ۱۱۸۰ ۱۰۸٬۴۰۴ ۱۲۱
ناحیه پلهرژیموف ۱۲۹۰ ۷۲٬۲۱۹ ۱۲۰
منطقه تربیچ ۱۵۱۸ ۱۱۶٬۴۱۵ ۱۷۳
ناحیه ژدار ناد سازاوو ۱۶۷۲ ۱۱۸٬۲۱۶ ۱۹۵
منطقه زلین
(Zlínský kraj)

Districts of Zlin

ناحیه کرومیه‌رژیژ ۷۹۹ ۱۰۷٬۸۵۲ ۸۰
ناحیه اوهرسکه هرادیشتی ۹۹۱ ۱۴۳٬۷۶۳ ۷۸
ناحیه وستین ۱۱۴۳ ۱۴۵٬۸۷۵ ۵۹
ناحیه زلین ۱۰۳۰ ۱۹۲٬۹۹۴ ۸۷

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش