نامه یعقوب

نامهٔ یعقوب مجموعه‌ای است از تعالیم عملی که به احتمال زیاد، خطاب به مسیحیان یهودی‌نژادی نوشته شده‌است که در سرزمین‌های اطراف فلسطین پراکنده بودند. از ویژگی‌های برجستهٔ این نامه، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱) آب و رنگ یهودی؛ ۲) تأکید بر مسیحیت عملی و ایمانی که اصالت خود را در اعمال فرد مؤمن نشان می‌دهد؛ ۳) بازتاب موعظهٔ سر کوه؛ ۴) شباهت به کتاب امثال سلیمان و ۵) نثر یونانی شیوا. این رساله شاید تنها نوشته ای از عهد جدید است که در مقابل تعالیم پولس با صراحت می ایستد. او در مورد چگونگی عادل شمرده شدن بر خلاف پولس که ایمان را تنها راه عادل شمرده شدن می داند، علاوه بر ایمان، روی اعمال و شاید شریعت نیز تأکید جدی می‌کند.[۱] عده ای علت لقب یعقوب عادل برای وی را به سبب همین نامه می دانند.

تقسیم‌بندی کلّیویرایش

 1. مقدمه (۱:۱)
 2. ایمان و حکمت (۱:۲-۸)
 3. فقر و ثروت (۱:۹-۱۱)
 4. آزمایش و وسوسه (۱:۱۲-۱۸)
 5. شنیدن و عمل کردن (۱:۱۹-۲۷)
 6. هشدار علیه تبعیض (۲:۱-۱۳)
 7. ایمان و اعمال (۲:۱۴-۲۶)
 8. مسئلهٔ زبان (۳:۱-۱۸)
 9. مسیحی و جهان (۴:۱ تا ۵:۶)
 10. تعالیم گوناگون (۵:۷-۲۰)

منابعویرایش

 1. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، مسیحیت، ص 79

وب‌سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو

یعقوب