نام پسامرگ

اسم افتخاری اشخاص بعد از مردن داخل آسیای شرقی

نام پسامَرگ (در چینی: 諡號/謚號) نامی افتخاری است که بنا به رسم و عادت در کشورهای خاور دور به پادشاهان و دیگر افراد مهم پس از مرگشان داده می‌شود. برای نمونه در چین به سیاست‌مدار و رهبرانقلابی سون‌یات‌سن پس از مرگش لقب (國父 تلفظ: گُئوفو) به معنی «پدر کشور» داده شده است.

نام پسامرگ
نام چینی
نویسه‌های چینی سنتی諡號/謚號
نویسه‌های چینی ساده‌شده谥号
نام ویتنامی
زبان ویتنامیthụy hiệu
Hán-Nôm
نام کره‌ای
هانگول
هانجا
諡號
نام ژاپنی
کانجی諡号
هیراگاناしごう / おくりな

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Posthumous name," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Posthumous_name&oldid=191547063 (accessed March 4, 2008).