باز کردن منو اصلی

نایل‌ست یا نیل‌ست یک مجموعهٔ ماهواره‌ای است که در مدارهای ۷درجه غربی قرار دارد. این ماهواره‌ها متعلق به کشور مصر می‌باشند.

نایل‌ست ۱۰۱ویرایش

ماهواره Nilesat ۱۰۱ در تاریخ ۲۸/۰۴/۱۹۹۸ توسط موشک Ariane V۱۰۸ در مدار قرارگرفت.

نایل‌ست ۱۰۲ویرایش

ماهواره Nilesat ۱۰۲ در تاریخ ۱۷/۰۸/۲۰۰۰ توسط موشک Ariane V۱۳۱ در این مدار قرارگرفت.

نایل‌ست ۱۰۳ویرایش

نایل‌ست ۲۰۱ویرایش

بلع