شماره شناسایی بین‌المللی اوراق بهادار

شمارهٔ شناسایی بین‌المللی اوراق بهادار شماره‌ای بین‌المللی برای اوراق بهادار است که برای هر یک از انواع اوراق؛ مانند اوراق قرضه، اوراق تجاری یا سهام سرمایه، به صورت منحصر به‌فرد تعریف می‌شود. شماره شناسایی بین‌المللی اوراق بهادار در قبال پرداخت وجه، توسط مؤسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورز اعطا می‌شود.

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش