نبردهای طبقاتی در فرانسه، ۱۸۵۰–۱۸۴۸

نبردهای طبقاتی در فرانسه، ۱۸۵۰–۱۸۴۸ (انگلیسی: The Class Struggles in France 1848-1850) مجموعه مقالاتی است که کارل مارکس برای نشریه نویه راینیشه زایتونگ در سال ۱۸۵۰ نوشته‌است. این مقالات بار دیگر در سال ۱۸۵۹ توسط فردریش انگلس گردآوری و منتشر شد.[۱]

منابعویرایش

  1. McLellan، David (۲۰۱۱). Karl Marx: Selected Writings. Oxford University Press. صص. ۳۱۳.