نبرد اودایهارا

نبرد اودایهارا (به ژاپنی: 小田井原の戦い) یکی از نبردهای تاکدا شینگن در دوره سنگوکو بود که مابین وی و خاندان اوئه‌سوگی در ولایت شینانو درگرفت.

Battle of Odaihara
بخشی از دوره سنگوکو

طرح‌نگارهٔ تاکدا شینگن. نبرد اودایهارا، یکی از نبردهای او بود.
تاریخ۱۵۴۶
موقعیت
اودای‌هارا، ساکو، ولایت شینانو
نتایج پیروزی شینگن
طرف‌های درگیر
نیروهای تاکدا شینگن خاندان اوئه‌سوگی
فرماندهان و رهبران
تاکدا شینگن اوئه‌سوگی نوریماسا
قوا
۵۰۰۰ ۳۸۰۰
تلفات و خسارات
۲۱ ۴۹۸

منابع ویرایش