نبرد اوکینو

نبرد اوکینو (به ژاپنی: 浮野の戦い) یکی از نبردهای اودا نوبوناگا در دوره سنگوکو بود.

نبرد اوکینو
تاریخ۱۵۵۸
مکانولایت اواری، ناحیه نیوا، آیچی، ژاپن
نتیجه پیروزی اودا نوبوناگا
طرفین درگیر
نیروهای اودا نوبوناگا نیروهای اودا نوبوکاتا
فرماندهان و رهبران
اودا نوبوناگا
اودا نوبوکیو
اودا نوبوکاتا
قوا
۳٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰

منابعویرایش