نبرد تیسفون (۱۹۸)

نبرد تیسفون بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان اشکانیان روی داد. رومی‌ها به قصد تصرف پایتخت پارتی‌ها این حمله را تدارک دیدند.

نبرد تیسفون
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
تاریخ۱۹۸
موقعیت
نتایج پیروزی امپراتوری اشکانی
طرف‌های درگیر
امپراتوری اشکانیان امپراتوری روم
فرماندهان و رهبران
بلاش چهارم سپتیموس سوروس
قوا
توانا به برافراشتن بسیاری سرباز توانا به برافراشتن بسیاری سرباز
تلفات و ضایعات
سنگین سنگین
اشکانیان با موفقیت از تیسفون دفاع کردند

منابعویرایش