نبرد تیچینو

نبرد تیچینو یکی از نبردهای دومین جنگ کارتاژ بود که طی آن سپاه کارتاژ به فرماندهی هانیبال نیروهای جمهوری روم را در نوامبر 218 پیش از میلاد در محل رود تیچینو در ناحیه پاویا شکست دادند.

منابعویرایش