نبرد رافیا

نبرد رافیا یا نبرد غزه نبردی بود از رشته جنگ‌های سوری که در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۱۷ پیش از میلاد نزدیک رفح کنونی میان نیروهای بطلمیوس چهارم از دودمان بطلمیوسی و آنتیوخوس سوم سلوکی درگرفت. بطلمیوس دارای ۷۰هزار پیاده‌نظام، ۶هزار سواره‌نظام و ۷۳ پیل جنگی بود. آنتیوخوس نیز ۶۲ هزار پیاده، ۶هزار سواره و ۱۰۳ فیل داشت.

نبرد رافیا
بخشی از چهارمین جنگ سوری
Battle raphia.png
تاریخ۲۲ ژوئن ۲۱۷ پیش از میلاد
موقعیت
نزدیک رفح کنونی نزدیک غزه
نتایج پیروزی بطلمیوسیان
طرف‌های درگیر
پادشاهی بطلمیوسیان امپراتوری سلوکیان
فرماندهان و رهبران
بطلمیوس چهارم آنتیوخوس سوم
قوا
۷۵٬۰۰۰:
۷۰٬۰۰۰ پیاده‌نظام،
۵٬۰۰۰ سواره نظام،
۷۳ فیل جنگی
۶۸٬۰۰۰:
۶۲٬۰۰۰ پیاده‌نظام،
۶٬۰۰۰ سواره نظام،
۱۰۲ فیل جنگی
تلفات و ضایعات
۲٬۲۰۰:
۱٬۵۰۰ پیاده‌نظام، ۷۰۰ سواره نظام، ۱۶ فیل جنگی کشته شد، نزدیک ۲۶ نفر اسیر شدند
۱۴٬۳۰۰:
۱۰٬۰۰۰ پیاده‌نظام، ۳۰۰ سواره نظام، و ۵ فیل جنگی کشته شد، ۴٬۰۰۰ پیاده‌نظام اسیر شدند

سرانجام این نبرد شکست آنتیوخوس و دستیابی مصر بر میانهٔ سوریه بود. البته چیرگی بطلمیوسیان بر این سرزمین چندان به درازا نکشید چرا که در ۱۹۸ (پیش از میلاد) و در نبرد پانیوم آنتیوخوس توانست فرزند جوان بطلمیوس-بطلمیوس پنجم- را شکست داده و تا یهودیه پیش‌روی کند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Battle of Raphia," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_of_Raphia&oldid=217936380 (accessed June 12, 2008).