نبرد فرانسه

حمله موفقیت‌آمیز ارتش آلمان نازی به خاک فرانسه در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۰

نبرد فرانسه نبردی در جبهه غربی جنگ جهانی دوم بود که از ۱۰ مه سال ۱۹۴۰ با تهاجم ورماخت به لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و فرانسه آغاز شد. در پی این تهاجم، ایتالیا نیز در ۱۰ ژوئن همان سال به متفقین اعلان جنگ کرد. دوازده روز بعد فرانسه تسلیم بدون قید و شرط را پذیرفت. بدین ترتیب شمال این کشور به صورت مستقیم تحت سلطه آلمان و نیمه جنوبی آن توسط یک حکومت دست‌نشانده به نام دولت ویشی فرانسه اداره شد.

نبرد فرانسه
بخشی از جبهه غربی جنگ جهانی دوم
تاریخ۱۰ مه - ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰
موقعیت
نتایج
طرف‌های درگیر
 آلمان
ایتالیاپادشاهی ایتالیا
فرانسه فرانسه
بلژیکبلژیک
بریتانیابریتانیا
هلندهلند
لهستانلهستان
چکسلواکیچکسلواکی
کاناداکانادا
لوکزامبورگلوکزامبورگ
فرماندهان و رهبران

آلمان نازی گرت فون روندشتت
آلمان نازی ویلهلم ریتر فون لیب
آلمان نازی فدر فن بک
آلمان نازی اوالت فون کلایست
آلمان نازی آلبرت کسلرینگ

آلمان نازی هوگو اشپرله
قوا
آلمان نازی ارتش هجدهم
آلمان نازی ارتش ششم
آلمان نازی ارتش سوم
آلمان نازی ارتش دوازدهم
آلمان نازی ارتش شانزدهم
آلمان نازی ارتش هفتم
آلمان نازی ارتش یکم
پادشاهی ایتالیا ارتش یکم
پادشاهی ایتالیا ارتش چهارم
فرانسه ارتش هفتم
فرانسه ارتش نهم
ارتش بلژیک
ارتش بریتانیا
فرانسه ارتش دوم
فرانسه ارتش سوم
فرانسه ارتش چهارم
فرانسه ارتش پنجم
ارتش هلند
فرانسه ارتش ششم
فرانسه ارتش هشتم
تلفات و خسارات
۱۶۳٫۶۵۰ نفر ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ نفر
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ اسیر

نیروهای تقابل‌گر ویرایش

آلمان در این نبرد از برتری عددی برخوردار نبود و نیرویی به اندازه دشمنانش در اختیار نداشت. تهاجم ورماخت با ۱۳۶ لشکر آغاز شد؛ درحالیکه فرانسه، بریتانیا، بلژیک و هلند معادل ۱۵۶ لشکر به کارگرفته بودند. در این نبرد ۲۸۰۰ تانک آلمانی می‌بایست با بیش از ۴۰۰۰ تانک متفقین می‌جنگیدند. تانک‌های آلمانی به‌طور میانگین تسلیحات و زره ضعیف‌تری داشتند. مزیت اصلی آلمان در قدرت هوایی، سرعت بیشتر نیروهای زرهی و تاکتیک عملیاتی بهتر آن‌ها بود. ورماخت تنها در زمینه هواگردها برتری عددی داشت.[۱]

ترکیب تانک‌های لشکرهای زرهی گروه ارتش آ، ۱۰ مه ۱۹۴۰[۲]
سپاه لشکر پنزر ۱ پنزر ۲ پنزر ۳ پنزر ۴ پنتسر ۳۵(تی) پنتسر ۳۸(تی) تانک فرماندهی مجموع
سپاه ۱۹ موتوریزه یکم زرهی - ۵۲ ۹۸ ۵۸ ۴۰ - ۸ ۲۵۶
دوم زرهی ۴۵ ۱۱۵ ۵۸ ۳۲ - - ۱۶ ۲۶۶
دهم زرهی ۴۴ ۱۱۳ ۵۸ ۳۲ - - ۱۸ ۲۶۵
سپاه ۴۱ موتوریزه ششم زرهی - ۶۰ - ۳۱ ۱۱۸ - ۱۴ ۲۲۳
هشتم زرهی - ۵۸ - ۲۳ - ۱۱۶ ۱۵ ۲۱۲
سپاه ۱۵ موتوریزه پنجم زرهی ۹۷ ۱۲۰ ۵۲ ۳۲ - - ۲۶ ۳۲۷
هفتم زرهی ۳۴ ۶۸ - ۲۴ - ۹۱ ۸ ۲۲۵
مجموع ۲۲۰ ۵۸۶ ۲۶۶ ۲۳۲ ۱۵۸ ۲۰۷ ۱۰۵ ۱۷۷۴

نبرد ویرایش

نیروهای سپهبد هاینتس گودریان در سپاه ۱۹ ورماخت از نزدیکی سدان و نیروهای سرتیپ اروین رومل در لشکر هفتم زرهی ورماخت در نزدیکی دینان از رود موز گذر کردند و وارد خاک فرانسه شدند. این رخنه‌های کم عرض به سرعت به یک شکاف بزرگ بدل گشتند. قوای زرهی ورماخت با استفاده از این شکاف در عرض یک هفته خود را به ساحل کانال مانش رساندند و نیروهای متفقین را در بلژیک به محاصره انداختند. این اتفاق به سقوط فرانسه و انزوای بریتانیا انجامید.[۱]

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Rommel 1953, p. 3.
  2. Healy 2007, p. 44.