نبرد هراکلیا

نبرد هراکلیا در ۲۸۰ قبل از میلاد میان رومی‌های تحت فرماندهی کنسول پوبلیوس والِریوس لاوینوس و نیروهای یونانیِ اپیروس، تارنتیوم، توریا، متاپونتیوم و هراکلیا که تحت فرماندهی پیروس ــ پادشاه اپیروســ بودند رخ داد.

Battle of Heraclea
بخشی از the Pyrrhic War
Rome against Taranto location.png
battle sites and places of the Pyrrhic War
تاریخJuly 280 BC
موقعیت
نتایج Epirote پیروزی
طرف‌های درگیر
جمهوری روم Epirus
فرماندهان و رهبران
Publius Valerius Laevinus پیروس اپیروسی
قوا
45,200 31,500 infantry,
4,000 cavalry,
20 فیل جنگی
تلفات و ضایعات
7,000 killed and 7,000 taken prisoner 4,000 killed

منابعویرایش