نبرد کاملن

نبرد کاملن (ویلزی: Gwaith Camlan) نبردی است که بر طبق افسانه‌ها باعث مرگ یا جراحت شدید شاه آرتور گردید. آرتور توسط خواهر زاده(فرزند خواهر ناتنی اش)یعنی موردرد زخمی شد و این فرجامی بود که برای مودرد هم پیش‌آمد. این نبرد پایانی بود بر افسانهٔ شوالیه‌های میز گِرد.

مودرد توسط شاه آرتور کشته می‌شود و آرتور هم زخم مهلکی برمی‌دارد

تاریخچهویرایش

بنا بر افسانه‌های موجود در این نبرد چهار شوالیه از جمله آرتور پندراگون نجات یافتند. یکی از این چهار شوالیه به دلیل اینکه چهره‌ای بسیار زشت همانند ابلیس داشت و کسی شهامت نزدیک شدن به وی را نداشت زنده ماند و شوالیه دیگر برعکس، چهره‌ای بسیار زیبا داشت و همانند فرشتگان می‌نمود. شوالیه سوم قدرتی حیرت‌انگیز داشت و چهارمین شوالیه خود آرتور بود. برخی افسانه‌ها گفته‌اند که آرتور توسط مودرد مجروح شد و در جهت معالجه به آوالون رفت و در آنجا به خوابی عمیق فرورفت و با صدای شیپوری که خبر از به خطر افتادن بریتانیا می‌داد بیدار شد. این نبرد بنا بر منابع موجود در تاریخ ۵۳۷ میلادی به وقوع پیوست.[۱]

منابعویرایش

  1. Breeze, Andrew (2005). "The Battle of Camlan and Camelford, Cornwall". Arthuriana. 15 (3): 77. JSTOR 27870702.