نبرد یوریمدون

نبرد یوریمدون (انگلیسی: Battle of the Eurymedon)، نبردی بود که در سال ۴۶۶ یا ۴۶۹ پیش از میلاد بین شاهنشاهی هخامنشی و اتحادیه دلوس روی داد. این نبرد به پیروزی اتحادیه دلوس ختم شد.

نبرد یوریمدون
بخشی از نبردهای اتحادیه دلوس
Eurymedon Bridge, Aspendos, Turkey. Pic 01.jpg
نمایی از رود یوریمدون
تاریخ۴۶۹ یا ۴۶۶ پیش از میلاد
موقعیت
نتایج پیروزی اتحادیه دلوس
طرف‌های درگیر
اتحادیه دلوس شاهنشاهی هخامنشی
فرماندهان و رهبران
کیمون تیفراتس
فرنداتیس 
قوا
۲۰۰ کشتی ۲۰۰ - ۳۵۰ کشتی
تلفات و ضایعات
نامشخص ۲۰۰ کشتی گرفته و نابود شد

منابعویرایش