نجات‌غریق

(تغییرمسیر از نجات غریق)
یک نجات‌غریق در حال نجات فردی در آب.
نحوهٔ کار به این شکل است که با یک دست، دست غریق را خم کرده و در پشت او نگه می‌داریم و با دست دیگر زیر چانه را می‌گیریم تا سر وی بیرون از آب بماند.

نجات‌غریق به فردی اطلاق می‌شود که چیره به فن شناست و برای حفظ و نگهبانی از جان شناگران آموزش‌های تخصصی را دیده‌است.

وظایف کلیدی یک غریق‌نجات روی کناره دریا به شرح زیر است (معمولاً مثل بخشی از یک تیم اما درجاهایی، ممکن است غریق نجات‌ها خودشان به تنهایی لازم باشد کار کنند):

  • تداوم درمشاهده پیوسته و متمرکز برای برآورد خطرات احتمالی و تشخیص دادن سریع واقدام کردن درست در حوادث اضطراری.
  • استفاده از تجهیزات دیگر را رسیدگی کند که چه وقت وظیفه استفاده آن را دارد (از قبیل وسایل کمکی سبک).
  • غریق را به بیرون حمل کرده و دیگر اقدامات اولیه ضروری که لازم است را انجام دهد.
  • در صورت وقوع صدمه کمک اولیه فوری را انجام دهد و در مورد جراحت از ضدعفونی کننده‌ها استفاده کند.
  • با ضدعفونی کننده‌ها تماس برقرارکند و از دیگران در به انجام دادن وظایف بالا کمک بطلبد.

غریق‌نجات‌ها باید به احیای قلبی ریوی در حد کمک‌های اولیه مسلط باشند.

غریق‌نجات‌ها ممکن است وظایف دیگری هم داشته باشند ازقبیل: اجرای قوانین یا تمیز کردن (در صورت خوب ندیدن منطقه مربوطه) و تذکر دادن نکات مطلع‌کننده اساسی.