نخست‌وزیر جمهوری خلق چین (انگلیسی: Premier of the People's Republic of China) رهبر شورای دولتی چین («دولت مرکزی خلق») است که رئیس دولت بوده و دارای عالی‌ترین رتبه در خدمات مدنی چین است. نخست وزیر رسماً با نامزدی رئیس‌جمهور چین و تأیید کنگره ملی خلق منصوب می‌شود. در عمل این نامزد از طریق فرایند غیررسمی درون حزب کمونیست چین انتخاب می‌شود رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هر دو برای دوره‌های پنج ساله انتخاب می‌شوند. نخست وزیر همواره عضو نهاد قدرتمند کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین بوده‌است.

رئیس
شورای دولتی
جمهوری خلق چین
中华人民共和国国务院总理
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Guówùyuàn Zŏnglĭ
متصدی کنونی
لی که چیانگ

از ۱۵ مارس ۲۰۱۳
لقبآقای نخست وزیر (总理)
گونهرئیس شورای دولتی
وضعیترئیس حکومت
پاسخگوست بهکنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن
اقامت‌گاهZhongnanhai
جایگاهپکن
نامزدکنندهرئیس‌جمهور جمهوری خلق چین (۱۹۸۲-اکنون)
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
(۱۹۷۵–۱۹۸۲, رئیس جمهور حذف شده بود)
گمارندهرئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به تصمیم کنگره ملی خلق
مدت دوره۵ سال، قابل یک بار
تمدید متوالی
سند انتصابقانون اساسی جمهوری خلق چین
پیشرورئیس شورای اداری حکومتی حکومت مرکزی خلق
دارندهٔ افتتاحیچو ان‌لای
به عنوان تنها رئیس رییس شورای اداری حکومتی حکومت مرکزی خلق (۱۹۴۹–۱۹۵۴)
و اولین رئیس (۱۹۵۴–۱۹۷۶) شورای دولتی
بنیادگذاری۲۷ سپتامبر ۱۹۵۴ (شورای دولتی جمهوری خلق چین)
۱ اکتبر ۱۹۴۹ (رئیس شورای اداری حکومتی حکومت مرکزی خلق)
نام‌های غیر رسمینخست وزیر چین
جانشینمعاون نخست وزیر
وبگاه

نخست وزیر فعلی لی که چیانگ است که در ۱۵ مارس ۲۰۱۳ به این مقام رسیده است.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش