نذیر (عبری: נזיר) قولی داوطلبانه است که که در کتاب مقدس کتاب اعداد ۶:۱-۲۱ ذکر شده است. نذیر در لغت به معنی جداشده است. این قول نیاز دارد که مرد یا زن:

  • از شراب، سرکه شراب، انگور، کشمش، و مشروبات الکلی دوری کند.
  • موهای خود را کوتاه نکند و اجازه دهد که موهایش بلند شود.
  • خود را با تماس با جسد یا قبر نجس نکند.

بعد از اینکه فرد این اعمال را به مدتی انجام داد باید در میکوه غسل کرده و سه قربانی تقدیم کند: یک گوسفند به عنوان قربانی سوخته، یک گوسفند ماده به عنوان کفاره گناهان و یک قوچ به عنوان پیشکش صلح. به همراه پیشکش صلح، یک ظرف نان بدون مخمر، دانه‌های مغزی و پیشکشهای نوشیدنی وجود دارد. در این زمان فرد سر خود را در حیاط بیرونی معبد می‌تراشید و موهای بریده شده را بر روی آتش قربانی سوخته قرار می‌داد. معروفترین فرد نذیر در کتاب مقدس سمسون است که بر اساس داستان موهای وی منبع قدرتش بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش