نرم‌افزار آزاد و متن‌باز

نرم‌افزای که هم آزاد (به معنای آزادی) و هم متن‌باز است.

نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (به انگلیسی: Free and open source software یا FLOSS, F/OSS, FOSSنرم‌افزاری است که به‌منظور تأمین حق کاربران برای مطالعه، تغییر، و بهبود طراحی آن، با دردسترس‌بودن کد مبدأ نرم‌افزار، به‌شکل آزاد پروانه‌دار گشته‌است.

تعریفویرایش

تعریف نرم‌افزار آزاد توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد ۱۹۸۶ منتشر شد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش