نرم‌افزار آزاد و متن‌باز

نرم‌افزای که هم آزاد (به معنای آزادی) و هم متن‌باز است.

نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (به انگلیسی: Free and open source software یا FLOSS، F/OSS، FOSSنرم‌افزاری است که به‌منظور تأمین حق کاربران برای مطالعه، تغییر، و بهبود طراحی آن، با دردسترس‌بودن کد مبدأ نرم‌افزار، به‌شکل آزاد پروانه‌دار گشته است.

تعریف

تعریف نرم‌افزار آزاد توسط بنیاد نرم افزار آزاد 1986 منتشر شد.

جستارهای وابسته

منابع