نَرم‌کام بافت نرمی است که بخش عقب سقف دهان را تشکیل می‌دهد.سخت‌کام که در بخش جلوتر دهان قرار گرفته استخوان دارد ولی نرم‌کام بدون استخوان است.

نرم‌کام
حفرهٔ دهانی
دیوارهٔ کناری حفرهٔ بینی. (نرم‌کام در سمت راست پایین دیده می‌شود).
جزئیات
سرخرگ‌هاکامی کوچک[۱]، کامی بالارو[۲]
عصب‌دهیشاخه حلقی عصب واگ[۳]، بالی میانی[۴]، کامی کوچک[۵]
شناسه‌ها
لاتینpalatum molle, velum palatinum
MeSHD010160
TA98A05.1.01.104
A05.2.01.003
TA22780
FMA55021

تکان‌های نرم‌کام به هنگام تنفس در خواب عامل اصلی خر و پف است. دست زدن یا فشار آوردن بر نرم‌کام در بیشتر افراد حالت عُق زدن ایجاد می‌کند.

ماهیچه‌های نرم‌کام

ویرایش
ماهیچه کارکرد عصب
بالابرنده پوشش کام[۶] بلع عصب واگ از راه شبکه حلقی[۷]
فشارنده پوشش کام[۸] بلع آرواره پایینی[۹]
کامی-زبانی[۱۰] تنفس عصب واگ از راه شبکه حلقی
ماهیچه کامی-حلقی[۱۱] تنفس عصب واگ از راه شبکه حلقی
ماهیچه زبانچه[۱۲] حرکت زبان کوچک[۱۳] عصب واگ از راه شبکه حلقی

منابع و پانویس‌ها

ویرایش

 1. lesser palatine arteries
 2. ascending palatine artery
 3. pharyngeal branch of vagus nerve
 4. medial pterygoid nerve
 5. lesser palatine nerves
 6. levator veli palatini
 7. Vagus nerve via pharyngeal plexus
 8. tensor veli palatini
 9. mandibular nerve
 10. palatoglossus
 11. palatopharyngeus
 12. musculus uvulae
 13. palatine uvula
 • Wikipedia contributors, "Soft palate," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed September 9, 2008).
 • برابرها از: هوشمند ویژه، محمد، اطلس آناتومی انسان، تهران: انتشارات کلمه. و آفتاب[پیوند مرده]

نگارخانه

ویرایش