نسبت توان به وزن

نسبت توان به وزن یا توان وزنی مخصوص ضریبی است که نشان می‌دهد هر اسب بخار قدرت موتور، چه میزان از وزن خودرو را جابجا می‌کند. به عبارت دیگر به ازای هر اسب بخار قدرت، خودرو چقدر وزن دارد. این شاخص برای خودروهای معمولی عددی در حدود ۱۰ و خودروهای سوپر اسپرت و مسابقه‌ای در حدود ۴ است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش