نسبیت

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

نسبیت به معنی «نسبی بودن»، در برابر «مطلق بودن» ممکن است به معناهای زیر بکار رود: