نشان ملی نمادی است که هر جامعه یا ملتی به وسیلهٔ آن شناخته می‌شود.

نشان ملی می‌تواند بصری، گفتاری یا تمثالی باشد.

منابعویرایش